Welkom bij Homeostasis

Ons lichaam wordt constant blootgesteld aan verandering in de omgeving. Toch slaagt ons lichaam erin evenwicht te bewaren. In ons lichaam vindt een proces plaats waarbij organismen het interne milieu van chemische en fysische processen in evenwicht houdt. Dit proces heet ‘Homeostase’.

Ook in ons leven trachten we als mens op alle vlak evenwicht te bewaren. Evenwicht tussen werk en gezin, evenwicht tussen emoties, evenwicht tussen rekening houden met jezelf en rekening houden met anderen. Evenwicht zorgt voor rust.

Als er geen evenwicht is, ondervinden we onrust. Onrust uit zich in vele vormen. Depressie, burn-out, angst en verslaving zijn enkele voorbeelden.

Balans

‘Het leven staat in het teken van ritme. We vibreren, ons hart pompt bloed rond. Een ritme-instrument, dat is wat wij zijn.’ Hart Mickey

Rust

‘Santosha’
Tevredenheid

Kracht

‘Tussen stimulus en reactie zit een ruimte. In die ruimte ligt onze kracht om onze reactie te kiezen. In onze reactie ligt onze groei en vrijheid.’ Frankl Victor